CJENIK

CJENIK TEČAJEVA STRANIH JEZIKA U ŠK.G. 2020-21.

Cjenik vrijedi od 1. lipnja 2020. godine. 

Navedene cijene uključuju sav potreban materijal osim udžbenika i skripti.

Odobravamo obročne uplate za jezične tečajeve do 10 rata upisom u lipnju odn. 8 rata upisom u rujnu.

Hvala, vaša poruka je poslana.